Uddannelse og erfaring

 

Grunduddannelser og -erfaringer:
Ansættelser indenfor det socialpædagogiske felt på institutioner for anbragte børn og unge i København (1990-1995)

Bachelor i Kultursociologi (1991) og Suppleringsuddannelse i Voksenpædagogik (1993), begge fra Københavns Universitet  

Uddannet som Exam. Organisk Psykoterapeut v. D.I.G, et 5 årigt uddannelsesforløb (afsluttet 1995)

Selvstændig terapeutisk praksis 1996-2003


Partner og proceskonsulent i Konsulentfirmaet Gurre-gruppen, hvis kompetence var organisations- og ledelsesudvikling. Opgaver i offentlige og private virksomheder, lederudviklingsforløb m.m. (1998-2004)

Uddannet som konfliktvejleder og konfliktmægler gennem Center for Konfliktløsning og siden 2006 fast tilknyttet som konfliktmægler, underviser, supervisor og proceskonsulent. Ansat som faglig leder fra 2013-15.


Privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor (2019 -)


Vigtigste efteruddannelser: 

Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi v. Merethe Brantbjerg (2009)

System Centered Therapy (SCT) - deltager i kontinuerlig træningsgruppe siden 2017 v. Mike Maher (Director of SCT)

Fairstart Instruktør 2019 (Tilknytningsbaseret praksis i f.t. personale for anbragte børn)

Emotionsfokuseret Parterapi EFT (2021-22) v. cand psych Jette Simon (parterapi på et tilknytningsteoretisk fundament) 

Introduktion til Internal Family Systems (IFS) v. Signe Steenberger og Peter Legård. Gennemført Online Circkle, et træningsforløb under IFS-institute (2022) samt Stepping Stones v. Derek Scott, Canada

Jeg er desuden erfaren i og meget inspireret af den neuroaffektive forståelsesramme, og har bl.a. modtaget undervisning og supervision heri af konsulent Peter Kofoed. 


Egen supervision og terapi: Jeg modtager løbende supervision, aktuelt i Emotionsfokuseret Parterapi, og går aktuelt i IFS-egenterapi.