Uddannelse og erfaring

 

Grunduddannelser og -erfaringer:
Ansættelser indenfor det socialpædagogiske felt på institutioner for anbragte børn og unge i København (1990-1995)

Bachelor i Kultursociologi (1991) og Suppleringsuddannelse i Voksenpædagogik (1993), begge fra Københavns Universitet  

Uddannet som Exam. Organisk Psykoterapeut v. D.I.G, et 5 årigt uddannelsesforløb (afsluttet 1995)

Selvstændig terapeutisk praksis 1996-2003


Partner og proceskonsulent i Konsulentfirmaet Gurre-gruppen, hvis kompetence var organisations- og ledelsesudvikling. Opgaver i offentlige og private virksomheder, lederudviklingsforløb m.m. (1998-2004)

Uddannet som konfliktvejleder og konfliktmægler gennem Center for Konfliktløsning og siden 2006 fast tilknyttet som konfliktmægler, underviser, supervisor og proceskonsulent. Ansat som faglig leder fra 2013-15.


Privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor (2019 -)


Vigtigste videreuddannelser: 

Uddannet i Internal Family Systems (IFS) Level 1 (2023)


IFS Online Circkle, et træningsforløb under IFS-institute samt Stepping Stones IFS træningsforløb v. Derek Scott, Canada (2022)


System Centered Therapy (SCT) - deltager i kontinuerlig træningsgruppe siden 2016 v. Mike Maher (Director of SCT)


Emotionsfokuseret Parterapi EFT (2021-22) v. cand psych Jette Simon (parterapi på et tilknytningsteoretisk fundament)


Fairstart Instruktør 2019 (Tilknytningsbaseret praksis i f.t. personale for anbragte børn)


Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi v. Merethe Brantbjerg (2009)


Jeg er desuden erfaren i og meget inspireret af den neuroaffektive forståelsesramme, og har bl.a. modtaget undervisning og supervision heri af konsulent Peter Kofoed. 


Egen supervision og terapi: Jeg modtager løbende supervision og går i egen-terapi, aktuelt hos supervisorer og terapeuter der er er uddannet i Internal Family Systems.