Jeg tilbyderJeg tilbyder støtte til udvikling af relationer - til dig selv, mellem jer som partnere eller i familien, venskabet, fællesskabet - eller i kollegaskabet og til de mennesker I har et professionelt ansvar for. 


Parterapi: 

Mennesker søger parterapi af mange grunde, men har stort set altid det til fælles, at de søger større forbundethed, større glæde og tryghed, bedre kommunikation og kontakt i deres forhold.


Min tilgang til parterapi er at understøtte jer i at blive endnu mere jer  selv - sammen. For derigennem at kunne opleve en åben og tryg forbundethed. Et godt parforhold er i min optik ikke et konfliktfrit og altid harmonisk forhold, - det er et forhold hvor I begge er trygge nok til at kunne ånde, udvikle jer, være forskellige og forbundne. Og hvor I kan håndtere uenighed og konflikt på måder, der ikke opleves truende for jeres relation.


Individuel terapi: 
Der kan være meget forskellige grunde til at søge individuel terapi - alt fra svære livskriser og oplevelse af følelsesmæssig smerte,
til en lyst til simpelthen at lære sig selv bedre at kende. Uanset indgangen vil terapi involvere at arbejde med din relation til dig selv - (din måde at mærke og være med dig selv på, tale med dig selv, forstå dig selv), og arbejde med dine relationer til andre.


Konfliktmægling: 
Mægling kan være en hjælp til at finde løsninger på konflikter, der belaster relationen mellem jer. Et mæglingsforløb kan typisk bestå i indledende samtaler med hver af parterne og derpå 2-3 fælles møder. På de fælles møder søger vi gennem struktureret dialog at fremme en fælles forståelse af parternes oplevelser og behov, for derefter at søge aftaler og løsninger til fælles bedste.


Familieterapi/mægling: Jeg møder i min praksis mange voksne søskende, voksne børn og forældre og andre familiekonstellationer, der søger hjælp til deres relationer. Mennesker der søger at få større forståelse og anerkendelse af den fælles, men typisk forskelligt oplevede, historie og måske hjælp til at reparere svære brud. Her oplever jeg at en integreret tilgang mellem det terapeutiske og det mæglende kan være meget hjælpsomt. 


Supervision/sparring: 
Jeg tilbyder supervision og undervisning til grupper af professionelle, der arbejder relationelt med andre mennesker. Eksempelvis pædagogiske institutioner, bosteder, plejefamilier m.f. Supervisionen kan f.eks. fokusere på udfordringerne og mulighederne i det relationelle arbejde, herunder i konflikthåndteringen med børn og voksne. Og supervisionen kan fokusere på det interne samarbejde og relationerne i personalegruppen selv.  


Kontakt mig for en uforpligtende samtale, så vi kan
undersøge, om jeg kan tilbyde noget brugbart i forhold
til dit/jeres ønsker og behov.