Uddannelse og erfaring

 

Grunduddannelser og -erfaringer:
Jeg startede mit uddannelsesforløb med en Bachelor i Kultursociologi og en Suppleringsuddannelse i Voksenpædagogik fra Københavns Universitet. 

Sideløbende arbejdede jeg i en årrække i det socialpæadagogiske felt på institutioner for anbragte børn og unge i København.

Uddannet som Exam. Organisk Psykoterapeut i 1995 v. D.I.G - i et 5 årigt uddannelsesforløb. 

Partner og praktiker i Konsulentfirmaet Gurre-gruppen, hvis fokus var organisations- og ledelsesudvikling

Uddannet som konfliktvejleder og konfliktmægler gennem Center for Konfliktløsning og siden 2006 fast tilknyttet som konfliktmægler, underviser og supervisor/proceskonsulent. Ansat som faglig leder fra 2013-15.


Mit arbejde i dag: Selvstændig psykoterapeutisk praksis 3-4 dage om ugen. Mægler for par og grupper. Træner og supervisor for personale på bosteder, pædagogiske institutioner, plejefamilier, m.m.


Vigtigste efteruddannelser: 

Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi v. Merethe Brantbjerg (2009)

System Centered Therapy (SCT) - deltager i kontinuerlig træningsgruppe siden 2017 v. Mike Maher (Director of SCT)

Fairstart Instruktør 2019 (Tilknytningsbaseret praksis i f.t. personale for anbragte børn)

Emotionsfokuseret Parterapi EFT (2021-22) v. Jette Simon, i gang med certificering (parterapi på et tilknytningsteoretisk fundament) 

Introduktion til Internal Family Systems (IFS) v. Signe Steenberger og Peter Legård.

Jeg er desuden erfaren i og meget inspireret af den neuroaffektive forståelsesramme. 


Egen supervision og terapi: Jeg modtager løbende supervision, aktuelt i Emotionsfokuseret Parterapi. Går aktuelt i IFS-egenterapi.